Wat is ruimtelijke Adaptatie?

 

Ruimtelijke adaptatie betekent letterlijk “het aanpassen van de ruimte”. De manier waarop we steden, dorpen en het platteland vroeger gemaakt hebben moet anders. Er gaan steeds meer mensen in de stad wonen (verstedelijking). Meer mensen, betekent meer stenen voor huizen en wegen (verstening). Maar deze verstening heeft veel nadelen. Met veel steen is de kans op overlast door weersextremen groter. Ook is er minder ruimte voor de natuur.
Met ruimtelijke adaptatie zorgen we ervoor dat de omgeving minder kwetsbaar is voor de weersextremen. In een ruimtelijk adaptieve omgeving is ook meer plaats voor planten en dieren. Een aangepaste leefomgeving, heeft een zogenaamde klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting.

 

Voorbeelden van een waterrobuuste inrichting

Het riool is een goed voorbeeld. Op het linker plaatje staat afgebeeld hoe een gemengd riool eruit ziet. Zowel het regenwater, als het afvalwater vanuit huizen komen samen in het riool. Veel riolen zijn vroeger op deze manier aangelegd. Omdat er nu meer kans is op extreme neerslag, gebeurt het vaker dat het riool te klein is. Bij extreme neerslag zal dit riool overstromen en komt er vies afvalwater op straat terecht.
Op het rechter plaatje staat een gescheiden riool. Het afvalwater en regenwater komen niet meer samen in hetzelfde riool. Bij een extreme regenbui zal het riool met het vieze afvalwater niet meer overstromen. Op de afbeelding wordt het regenwater ondergronds opgevangen en teruggestort in een rivier of meer. Er zijn ook andere manieren om het regenwater niet in het riool te laten stromen. Zoals een regenton en een rechtstreekse doorstroom van de weg naar een “wadi”.

Paul Maas/Stichting RIONED

.

 

 

 

 

 

 

Een “wadi” is een manier om water op te vangen. Het ziet eruit als een verlaagd stukje groen en kan bijvoorbeeld gemaakt worden in een parkje of op groenstroken langs wegen. Een goot of put kan het water van de straat naar de wadi brengen. Dit kan wateroverlast binnen stedelijke, maar ook heuvelachtige gebieden voorkomen. Een voordeel van een wadi is namelijk dat het water wordt opgevangen op de plek waar het valt. Het water kan dus niet naar beneden stromen.

Bovenstaande voorbeelden laten zien hoe regenwater lokaal kan worden opgevangen. Als dit gebeurt, blijft het water op de plek waar het gevallen is. Hierdoor krijgt het water de tijd om langzaam de bodem in te zakken. Dit verminderd uitdroging van de grond.

De gemeente Rhenen is hard aan het werk om de gemeente klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Echter is een groot deel van de grond privé bezit, dus is het belangrijk dat u ook meehelpt aan een waterrobuust en klimaatbestendig Rhenen. Creatieve ideeën hiervoor kunt u opdoen bij “wat u kunt doen”.

© 2019 Duurzaamrhenen.nl