Wat is ruimtelijke Adaptatie?

 

Ruimtelijke adaptatie betekent letterlijk “het aanpassen van de ruimte”.

Er gaan steeds meer mensen in de stad wonen (verstedelijking). Meer mensen, betekent meer stenen voor huizen en wegen (verstening). Maar deze verstening heeft veel nadelen. Er is minder ruimte voor de natuur, stenen zijn niet waterdoorlatend en ze worden snel heet. Door verstening is de kans op overlast door weersextremen (hitte, droogte en extreme regen) groter.
We kunnen steden, dorpen en het platteland aanpassen (ruimtelijke adaptatie). Zo zorgen we ervoor dat de leefomgeving minder kwetsbaar is voor de gevolgen van weersextremen. In een ruimtelijk adaptieve stad is ook meer plaats voor planten en dieren. Een aangepaste leefomgeving, heeft een zogenaamde “klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting”.

 

Voorbeelden van een waterrobuuste inrichting

Er zijn verschillende voorbeelden van maatregelen die bijdragen aan een waterrobuuste inrichting. Dit zijn maatregelen die wateroverlast voorkomen. Bijdragen aan het verminderen van de droogte en de kans op hittestress verlagen. Zoals:

  • Een gescheiden riool
    Het regenwater komt in een apart riool, waardoor het riool met afvalwater niet overstroomt. Het regenwater kan vanuit het regenwater-riool de grond in zakken of naar een “wadi” stromen.

Voorbeeld van een regenwater riool, waarbij water uit de dakgoot en van de straat opgevangen worden in een wadi

  • Een “wadi”
    Is een manier om water op te vangen. Dit ziet eruit als een verlaagd stuk groen. Een wadi kan gemaakt worden in een park, in groenstroken langs wegen en in tuinen. Een goot of put brengt het regenwater naar de wadi. Vanuit de wadi kan het regenwater de grond in zakken.

Voorbeeld van een wadi

  • Minder stenen/waterdoorlatende stenen
    Een vermindering aan stenen is de beste maatregel. Maar wegen, stoepen, parkeerplekken, etc. moeten ook toegankelijk blijven. Daarvoor worden diverse oplossingen ontwikkeld. Zoals grasbeton,waterdoorlatende verharding en waterpasserende verharding.
Voorbeelden van waterdoorlatende verharding. Boomschors, kiezelstenen, grasbeton en waterpasserende klinkers.

Atelier GROENBLAUW – Amar Sjauw En Wa

Vragen?

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Nieuwsberichten

Wilt u weten welke duurzame activiteiten er in Rhenen georganiseerd worden? Kijk dan bij de nieuwsberichten. 

© 2020 Duurzaamrhenen.nl