Subsidies en vergoedingen voor ruimtelijke adaptatie

 

Helaas zijn er voor ruimtelijk adaptieve maatregelen in de provincie Utrecht nog niet veel subsidies beschikbaar. De beide waterschappen hebben wel een regeling voor bewonersinitiatieven.

 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Heeft de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven. Deze kan aangevraagd worden door een stichting, vereniging of een persoon namens een groep. Veel verschillende initiatieven komen in aanmerking voor de subsidie.

 

Waterschap Vallei en Veluwe

Heeft de subsidieregeling Waterbewustzijn. Deze kan aangevraagd worden door een stichting of vereniging. Veel verschillende initiatieven komen in aanmerking voor de subsidie.

 

Provincie Utrecht

Hiernaast heeft de Provincie Utrecht samen met ‘Groen aan de buurt’ soms een tijdelijke subsidie actie. Bijvoorbeeld de “voucherregeling Beleef en Bewonder” en de winactie “natuurprijs Groene Kroon”. Zodra zo’n actie loopt zullen wij hier aandacht aan geven in de nieuwsbrief, de Rhenense Betuwse Courant en op social media.

Ook heeft ‘Groen aan de buurt’ een overzicht opgesteld van de fondsen die bewonersinitiatieven kunnen gebruiken. Deze kunt u hier bekijken.

© 2019 Duurzaamrhenen.nl