Een klimaatbestendig en waterrobuust Rhenen

Door samen te werken bereiden wij ons voor op de gevolgen van klimaatverandering.

 

Wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen

De kans dat deze weersextremen voorkomen wordt steeds groter. Onder het kopje weersextremen kunt u meer lezen hierover. Ook leggen we uit wat ruimtelijke adaptatie precies betekent. Daarnaast kunt u zien hoe klimaatbestendig uw tuin is, wat voor maatregelen u kunt toepassen en welke subsidies er zijn.

© 2020 Duurzaamrhenen.nl