Een klimaatbestendig en waterrobuust Rhenen

Door samen te werken bereiden wij ons voor op de gevolgen van klimaatverandering.

 

 

 

 

Wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen

De kans dat deze weersextremen voorkomen wordt steeds groter. Op deze website geven we u meer informatie over de weersextremen. Ook leggen we uit wat ruimtelijke adaptatie precies betekent. Daarnaast kunt u zien hoe klimaatbestendig uw tuin is en wat voor maatregelen u kunt toepassen.

© 2019 Duurzaamrhenen.nl