Overheid

 

Nationaal – Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 heeft de Rijksoverheid het Klimaatakkoord gepresenteerd en is begonnen met de uitvoering. In het volledige akkoord staan meer dan 600 afspraken. Het doel van deze afspraken? De CO2 uitstoot van Nederland voor 2030 met 49% te verminderen. In 2050 moet de CO2 uitstoot met 95% verminderd zijn en zijn we energieneutraal. Veel afspraken worden op regionaal niveau uitgevoerd. Daarom heeft de Rijksoverheid de Regionale Energiestrategie bedacht.

Om de doelen uit het klimaatakkoord te halen, moeten we overgaan op andere energiebronnen (de energietransitie). Dit heeft gevolgen voor hoe wij nu wonen. Nederlandse woningen worden nu bijvoorbeeld nog verwarmd met aardgas. Voor 2050 zal dit vervangen (moeten) worden door andere manieren van verwarmen.

 

Regionaal – de RES

Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Iedere regio werkt aan een Regionale Energiestrategie (RES). Net zoals met andere onderwerpen, hoort Rhenen voor de RES bij de regio Foodvalley. In deze regio werken acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden samen. De RES bestaat uit twee onderdelen:

  1. De RES onderzoekt waar ruimte is om duurzame energie op te wekken. Onderwerpen die aan bod komen tijdens het onderzoek zijn: waar is er plek voor windmolens of zonnepanelen, en hoeveel. Waar zijn er warmtebronnen, hoe zit het met draagvlak en wat is financieel haalbaar.
  2. De RES is ook een document waarin een regio haar keuzes maakt en deze beschrijft. In dit document worden concrete plekken voor zonnepanelen en windmolens genoemd. Ook de uitvoering (projecten en een planning) is onderdeel van dit document.

Voor de RES is een tijdsschema opgezet. In 2018 is begonnen met de voorbereidingen en begin 2019 is er inzicht in de opwekmogelijkheden. Halverwege 2020 verwacht de regio een conceptversie van de RES klaar te hebben en in de eerste helft van 2021 is de definitieve versie af. Hierin staat hoe de regio Foodvalley de doelstellingen uit het Klimaatakkoord gaat halen.

Meer lezen over de RES in regio Foodvalley kan op de website.

 

Lokaal – Gemeente Rhenen

Het bestuur vindt de energietransitie belangrijk. Daarom is Rhenen energieneutraal in 2040 meegenomen als doel in het bestuursprogramma 2018-2022. Energieneutraal in 2040 lijkt nog ver weg. Toch moeten we nu al aan de slag om dit te halen.

Daarom werkt de gemeente Rhenen actief samen in de regio Foodvalley aan de RES. Rhenen ontwikkelt een lokale routekaart duurzaamheid. Rhenen stimuleert inwoners en ondernemers om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto’s wordt aangemoedigd. Mogelijkheden voor de aanleg van zonnepanelen op woningen en bedrijfspanden worden onder de aandacht gebracht. Voor financiering kunnen inwoners gebruik maken van de gemeentelijke duurzaamheidslening.Ook kijkt de gemeente naar de mogelijkheden om woningen in Rhenen zonder aardgas te verwarmen. Hiervoor werkt de gemeente aan een warmtetransitievisie.

Vragen?

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Nieuwsberichten

Wilt u weten welke duurzame activiteiten er in Rhenen georganiseerd worden? Kijk dan bij de nieuwsberichten. 

© 2020 Duurzaamrhenen.nl