Wat is een circulaire economie?

 

De manier waarop wij leven. Alles wat wij gebruiken, doen en eten, komt van onze aarde. We gebruiken haar materialen en grondstoffen. Voor voedsel, drinkwater, onderdak, kleding en (elektrische) apparaten. Ook onze voertuigen bewegen op brandstoffen dankzij de aarde. Wij zijn met steeds meer mensen, de bevolking blijft groeien. Maar de aarde groeit niet mee. Ze kan haar materialen en grondstoffen niet sneller maken dan zij nu doet.

Dus wij gebruiken steeds meer. Terwijl de hoeveelheid die de aarde ons kan geven steeds minder wordt. Willen we in de toekomst blijven leven op de manier waarop we dat nu doen? Dan kan dat alleen als we vanaf nu beter omgaan met onze materialen en grondstoffen. Zodat we in de toekomst ook nog een gezonde aarde hebben. Met een duurzame en sterke economie.

In de toekomst nog genoeg materialen en grondstoffen voor iedereen. Dat is het doel van een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat er geen afval meer. We ontwerpen en maken producten op een manier dat we zoveel mogelijk materialen kunnen hergebruiken.

Wegwerpmaatschappij

Is het kapot? Gooien we het weg. Vinden we het niet meer leuk? Gooien we het weg. Kunnen we het niet meer gebruiken? Gooien we het weg.
Zodra wij als mensen ergens ‘klaar’ mee zijn, wordt een product afval. En afval zoals wij het nu kennen, heeft geen nut.In een circulaire economie heeft afval juist heel veel mogelijkheden. Bijna alles wat we straks gebruiken, gaan we weer opnieuw gebruiken. In een circulaire economie stappen we dus af van de gewoonte die we nu hebben. Produceren (maken), consumeren (gebruiken) en weggooien.
Zo besparen we behalve materialen en grondstoffen ook het milieu. We verminderen onze CO2 uitstoot, we moedigen vernieuwing aan en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

© 2019 Duurzaamrhenen.nl