De overheid

 

Nationaal – Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ gemaakt. Hierin staat hoe we onze economie kunnen aanpassen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Het programma heeft verschillende doelen. Waaronder bijvoorbeeld een vermindering van 50% in het gebruik van primaire grondstoffen. Dit zijn stoffen zoals mineralen, fossielen en metalen.

Het rijk neemt verschillende maatregelen om de ontwikkeling van een circulaire economie aan te moedigen. Ze kijkt bijvoorbeeld naar de aanpassing van regels en wetten die een circulaire economie in de weg staan. Ook kijkt het rijk naar ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers, kennis en innovatie, financiering en internationale samenwerking.

 

Regionaal – Foodvalley

In de regio Foodvalley werken we samen aan een circulaire economie. Met onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemers en overheden is een samenwerkingsprogramma opgezet. De regio Foodvalley wilt een brede circulaire beweging op gang brengen. Om vernieuwende ideeën te bedenken en testen in de praktijk. Samenwerking is hiervoor noodzakelijk.

De regio organiseert ook werkplaatsen. Hier ontstaan nieuwe ideeën en projecten. Ook leren de verschillende deelnemers elkaar circulaire stappen zetten. Hiernaast biedt de regio inspiratie en handvatten, circulaire voorbeelden worden zichtbaar gemaakt. De regio Foodvalley zorgt voor hulp bij specifieke vraagstukken.

 

Lokaal – Gemeente Rhenen

Een van de doelen uit het bestuursprogramma 2018-2022 is Rhenen circulair in 2050. Hoe gaat Rhenen dit doen? De gemeente gaat de kansen om Rhenen circulair te maken onderzoeken. We gaan inwoners en bedrijven bewust maken van die kansen. Ook geven we zelf het goede voorbeeld met een circulair inkoopbeleid en door circulair te gaan werken. We stimuleren bedrijven dit ook te doen.

Een circulaire economie gaat onder andere over afval. Daarom gaan we nog beter afval scheiden aan de bron. Restafval gaan we ondergronds inzamelen. Ook gaan we meedoen aan een proefproject om luiers in te zamelen. Deze worden dan gerecycled volgens een nieuwe methode.

Vragen?

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Nieuwsberichten

Wilt u weten welke duurzame activiteiten er in Rhenen georganiseerd worden? Kijk dan bij de nieuwsberichten. 

© 2020 Duurzaamrhenen.nl